12A đường số 2, phường Phú Mỹ, Quận 7, HCM

Chúng tôi mở cửa từ thứ 2 đến thứ 7, từ 8 a.m. – 7:00 p.m.