Flip book element

Bộ 2-4 Camera Dahua 2.0MP (DA-B42)

4,730,000  4,150,000 

+ Trọn bộ Camera (Gồm 1 đầu ghi 4 kênh Cooper series XVR1A04 + CAMERA 2.0 MP Hồng ngoại 40m)

+ Thích hợp gắn trong nhà, ngoài trời

+ Chất lượng vượt trội, giá thành ưu đãi

+ Bảo hành 24 tháng chính hãng

+ Bảo trì miễn phí trong thời hạn hợp đồng.

Đọc tiếp

Bộ 2-4 Camera Dahua 2.0MP (DA-A42)

4,900,000  4,360,000 

+ Trọn bộ Camera (Gồm 1 đầu ghi 4 kênh Cooper series XVR1A04 + CAMERA 2.0 MP Hồng ngoại 30m)

+ Thích hợp gắn trong nhà, ngoài trời

+ Chất lượng vượt trội, giá thành ưu đãi

+ Bảo hành 24 tháng chính hãng

+ Bảo trì miễn phí trong thời hạn hợp đồng.

Đọc tiếp

Bộ 2-4 Camera Dahua 1.0MP (DA-C41) IR80m ngoài trời

5,220,000  4,378,000 

+ Trọn bộ Camera (Gồm 1 đầu ghi 4 kênh Cooper series XVR1A04 + CAMERA 1MP Hồng ngoại 80m ngoài trời, nhà xưởng )

+ Chất lượng vượt trội, giá thành ưu đãi

+ Bảo hành 24 tháng chính hãng

+ Bảo trì miễn phí trong thời hạn hợp đồng.

Đọc tiếp

Bộ 2-4 Camera Dahua 1.0MP (DA-B41) IR 60m

7,420,000  6,420,000 

+ Trọn bộ Camera (Gồm 1 đầu ghi 4 kênh Cooper series XVR1A04 + CAMERA 1MP Hồng ngoại 60m )

+ Chất lượng vượt trội, giá thành ưu đãi

+ Bảo hành 24 tháng chính hãng

+ Bảo trì miễn phí trong thời hạn hợp đồng.

Đọc tiếp

Bộ 2-4 Camera Dahua 1.0MP (DA-A41)

3,780,000  3,200,000 

+ Trọn bộ Camera (Gồm 1 đầu ghi 4 kênh Cooper series XVR1A04 + CAMERA 1MP Hồng ngoại 20m )

+ Chất lượng vượt trội, giá thành ưu đãi

+ Bảo hành 24 tháng chính hãng

+ Bảo trì miễn phí trong thời hạn hợp đồng.

Đọc tiếp

TRỌN BỘ 9-16 Camera 3Mpx -20m (HIK A163)

19,270,000  17,523,000 

+ Trọn bộ Camera (Gồm 1 đầu ghi 4 kênh DS-7108HQHI-K1 + CAMERA 3MP Hồng ngoại 20m )
+ Chất lượng vượt trội, giá thành ưu đãi

+ Bảo hành 24 tháng chính hãng

+ Bảo trì miễn phí trong thời hạn hợp đồng.

Đọc tiếp

TRỌN BỘ 5-8 Camera 3Mpx 20m (HIK-A83)

11,300,000  10,280,000 

+ Trọn bộ Camera (Gồm 1 đầu ghi 4 kênh DS-7108HQHI-K1 + CAMERA 3MP Hồng ngoại 20m )
+ Chất lượng vượt trội, giá thành ưu đãi

+ Bảo hành 24 tháng chính hãng

+ Bảo trì miễn phí trong thời hạn hợp đồng.

Đọc tiếp

TRỌN BỘ HIK A43 Camera 3Mpx (20m)

6,210,000  5,700,000 

+ Trọn bộ Camera (Gồm 1 đầu ghi 4 kênh DS-7104HQHI-K1 + CAMERA 3MP Hồng ngoại 20m )
+ Chất lượng vượt trội, giá thành ưu đãi

+ Bảo hành 24 tháng chính hãng

+ Bảo trì miễn phí trong thời hạn hợp đồng.

Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.