LM-HC (Bộ điều khiển trung tâm)

2,530,000 

HC được ví như bộ não của giải pháp nhà thông minh Lumi, giúp
khách hàng điều khiển các thiết bị điện trong ngôi nhà