Bảng giá dịch vụ

Gói Silver
12tr
80 thiết bị truy cập đồng thời
Cafe, Bar, Chuỗi cửa hàng...
Hợp đồng trao tay, bảo hành 2 năm
Liên hệ
Gói Gold
16tr
150 thiết bị truy cập đồng thời
Cafe, Bar, Chuỗi cửa hàng...
Hợp đồng trao tay, bảo hành 2 năm
Liên hệ
Gói Platinium
18tr
200 thiết bị truy cập đồng thời
Cafe, Bar, Chuỗi cửa hàng...
Hợp đồng trao tay, bảo hành 2 năm?
liên hệ
Gói Daimond
liên hệ
200 thiết bị truy cập đồng thời
Cafe, Bar, Chuỗi cửa hàng...
Hợp đồng trao tay, bảo hành 2 năm?
liên hệ